YINI

FAQ

למה דווקא רועה רוחני?


תוכנית הלימוד הייחודית המעניקה לבוגריה תעודת רועה רוחני מטעם מכון 'צורבא מרבנן'.
איך זה עובד?


הקורס מבוסס על למידה מעשית בסוגיות מרכזיות בשולחן ערוך על חלקי אורח חיים ויורה דעה, וכבר מתחילת הקורס יקבל הלומד את הכלים ליישום ההלכה.
למי זה מתאים?


קורס " רועה רוחני" מיועד לבעלי בתים, בעלי מקצועות חופשים ובוגרי ישיבות המעוניינים לקבל הכנה ותעודת הכנה ממכון "צורבא מרבנן" על לימודים גבוהים תורנים.
מה זה נותן חוץ מדיפלומה?


לימוד הלכתי חוויתי הגורם ללומד להיות פוסק בביתו ובקהילתו.
איזה חומר אני מקבל?


סט ספרי לימוד הכולל 4 כרכים מהודרים, שיעורים פרונטליים בכיתת לימוד על פי שיטת הצורבא, סעכומי שיעורים שיעורי חזרה ומבחני ביניים, הרצאות אורח מפי מוממחים בתחום, חומרי עזר אינטראקטיבים ומבחנים מתוקשבים.
כמה זמן הקורס?


הלימוד יערך פעם בשבוע לאורך כשנה וחצי עד שנתיים (תלוי בקצב הלימוד של הקבוצה).
מה הקורס הקרוב למגוריי?


הלימודים יתקיימו במספר מוקדים ברחבי הארץ כך שכל לומד יוכל להצטרף לקורס הקרוב למקום מגוריו.
האם אפשר ללמוד בלי להגיע לשיעורים?


לרשות הלומדים עומדת מערכת משוכללת וחדשנית ללימוד אופו מתוקשב, הכוללת עזרי לימוד אינטראקטיביים לליווי הלימדה בקורס

facebook.png
Linked in.png
twitter.png
you tube.png
facebook.png
Linked in.png
twitter.png
you tube.png
poy Charter stamp.png